Wettelijke indexering 2021 is 3%!

Iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt is waarschijnlijk bekend met de term ‘wettelijke indexering’. Deze term staat voor de jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag om ervoor te zorgen dat de alimentatie meegroeit met de lonen en kosten voor het levensonderhoud.

 

Indexeringspercentage

De wettelijke indexering alimentatie voor 2021 is door de minister van Justitie vastgesteld op 3%. Zie hier de officiële bekendmaking. De verhoging geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie. Het maakt daarbij niet uit of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of dat u de alimentatie betaalt op grond van een overeenkomst (bijvoorbeeld een convenant of ouderschapsplan).

 

Wettelijke plicht

Het is wettelijk verplicht om de verhoging door te voeren. Het is echter niet zo dat de alimentatiebetaler daar automatisch een bericht over krijgt. Als alimentatiebetaler moet u dus zelf per 1 januari 2021 de te betalen alimentatie met 3% verhogen.

 

Een rekenvoorbeeld: de alimentatie bedraagt in 2020 € 300,- per maand. Per 1 januari 2021 zal dit bedrag met 3% worden verhoogd. De alimentatie bedraagt dan (€ 300 x 1,03 =) € 309,- per maand. Alimentatie wordt altijd aan het begin van de maand, vóóraf betaald. Voor de maand januari 2021 geldt dus dat het nieuwe bedrag vóór 1 januari 2021 moet zijn betaald.

 

Wat als de indexering niet wordt betaald?

Als de alimentatiebetaler de alimentatie niet zelf verhoogt, is het aan te raden om de alimentatiebetaler daarop te wijzen. U hebt als ontvanger van alimentatie namelijk recht op verhoging van alimentatie. Wordt de verhoging niet betaald, dan kan het LBIO of de deurwaarder worden ingeschakeld om de achterstallige alimentatie te innen.

 

Nog nooit de alimentatie geïndexeerd?

Het is mogelijk om de indexering over de afgelopen jaren met terugwerkende kracht, terug te vorderen. Hiervoor geldt wel een beperking; het recht op inning van achterstallige alimentatie en indexering verjaart namelijk na vijf jaar. Als u binnen die vijf jaar geen actie onderneemt, is het niet meer mogelijk om de niet betaalde indexering terug te vorderen.

 

Hebt u vragen over de wettelijke indexering of hulp nodig bij het incasseren van achterstallige alimentatie? Neem dan contact met op met een van onze advocaten!

Omgangsregeling in corona-tijden

Er leven veel vragen over hoe gescheiden ouders moeten omgaan met de afgesproken omgangsregeling. Geeft het besmettingsgevaar reden om de omgang (tijdelijk) stop te zetten? Mag een kind nog wel naar de andere ouder?

Wettelijke indexering 2020 is 2,5%!

Iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt is waarschijnlijk bekend met de term ‘wettelijke indexering’. Deze term staat voor de jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag om ervoor te zorgen dat de alimentatie meegroeit met de lonen en kosten voor het levensonderhoud.

Voornaamswijziging: is er wel een geldige reden?

In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat hun voornaam heeft gewijzigd sterk gestegen. Zo wijzigden 503 mensen in 2015 hun voornaam, maar steeg dit aantal in 2018 naar 608. Om welke redenen mag je eigenlijk je voornaam wijzigen en als je een geldige reden hebt, hoe werkt dat dan?

Vrouw verzoekt een partneralimentatie van € 86.000,- per maand van Quote 500-lid

Begin dit jaar verscheen op www.rechtspraak.nl een echtscheidingszaak waarmee veel geld gemoeid was. De vrouw van een Quote 500-lid verzocht de rechtbank te bepalen dat haar man ervoor zou zorgen dat zij haar extreem hoge levensstandaard zou kunnen voortzetten. Kort gezegd hield haar verzoek in dat haar man € 86.493,- partneralimentatie per maand aan haar zou moeten betalen.